.........................................................


Szkolenia - zarządzanie zespołem


Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem obejmują podstawowe umiejętności i cechy osobiste, które pozwalają stworzyć wysoce efektywnych liderów. Dzięki nim możesz odkryć praktyczne i proste sposoby przewodzenia, organizowania i motywowania w celu osiągnięcia doskonałych wyników i rezultatów, korzystnych dla firmy.

Szkolenia - zarządzanie zespołem pozwalają uzyskać to, co najlepsze od wielu różnych osób, które muszą ze sobą współpracować. Po ich ukończeniu będziesz w stanie umożliwić zespołowi wysoce efektywną pracę, modelując swoje zachowania przywódcze na podstawie praktycznych teorii zarządzania. Ponadto zrozumiesz, w jaki sposób zidentyfikować różnorodność charakterów znajdujących się w Twoim zespole i wykorzystać ich siłę, aby osiągnąć wyznaczone cele.

zarządzenie ludźmi

Wszystkie szkolenia - zarządzanie zespołem zostają zaprojektowane z myślą o przełożonych, kierownikach zespołów i menedżerach, którzy chcą zapewnić przywództwo w swoim zespole oraz włożyć maksymalny wysiłek, zaangażowanie i motywację w osiąganiu wyznaczonych celów. Kurs ten jest rozwinięciem umiejętności zarządzania ludźmi.

Podczas szkolenia poruszane są nie tylko tematy związaniem z zarządzaniem zespołem. Po ukończonych zajęciach uczestnicy potrafią:

 • Rozpoznawać kluczowe różnice pomiędzy kierownictwem i przywództwem, aby być efektywnym menedżerem.
 • Stosować różne style zarządzania zależności od potrzeb sytuacji w miejscu pracy.
 • Prowadzić zespół wykonawczy, podejmując kluczowe działania przywódcze.
 • Identyfikować i zaspokajać potrzeby rozwojowe zespołu.
 • Podejmować odpowiednie działania, zapobiegające rozpadowi zespołu.
 • Wybierać odpowiednie metody motywowania osób (w zależności od ich cech, roli i funkcji w organizacji).
 • Zarządzać ludźmi zgodnie z ich poziomem, stanowiskiem i dedykowanymi zadaniami;
 • Konstruktywnie przekazywać ludziom informacje zwrotne na temat wyników ich pracy, zachowania i postawy.

Zarządzanie zespołem to zestaw zadań obejmujących m.in. motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, dostarczanie informacji zwrotnych itp. Podczas szkolenia można poznać i zrozumieć praktyczne zastosowanie podstawowych metod zarządzania zespołem.

Wszyscy ludzie zaangażowani i odpowiedzialni za zarządzanie pracownikami, zwłaszcza kierownicy i liderzy zespołów, a także wszyscy, którzy współpracują z innymi ludźmi, a także dostarczają im informacji zwrotnych, powinny wziąć udział w tego typu szkoleniach, dlatego, że poznają:

 • Główne idee i aspekty zarządzania zespołem;
 • Koncepcja przywództwa, w szczególności przywództwa sytuacyjnego;
 • Różne metody motywowania ludzi;

Poza zdobyciem wiedzy na temat praktyk zarządzania zespołem, w szczególności zrozumieniem różnych metod motywowania pracowników, autorytetu i przywództwa menedżera, w czasie szkoleń rozwiniesz umiejętności przekazywania informacji zwrotnych.
KOMENTARZE:
• Łukasz
Na szkolenia tego typu najlepiej wybrać się do praktyków z doświadczeniem i wynikami. Polecam trenerów drużyn sportowych.