Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach

ul. Minkiewicza 50; 16-400 Suwałki

Dane adresowe

 

****************

ul. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

tel. 87-5657816

NIP: 8442350764

REGON: 200718056

****************

Kontakt e-mail

 

****************

Sekr. SP7: sekretariat.sp7@zs7.suwalki.eu

Sekr. G6: sekretariat.g6@zs7.suwalki.eu

Gł. Księgowa: ksiegowosc@zs7.suwalki.eu

Kadry: kadry@zs7.suwalki.eu

Kierownik Gosp.: sp7suwalki@wp.pl

****************

Zapraszamy do naszej szkoły