.........................................................


Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B


Praktyczny egzamin na prawo jazdy kat. B obejmuje kontrolę wzroku, pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz pojazdy, jazdę na placu manewrowym i po mieście. Jak się do niego odpowiednio przygotować? Przeczytaj poniższe informacje:

Kontrola wzroku

Badanie obejmuje kontrolę wzroku. Jeśli to się nie powiedzie, test nie będzie kontynuowany. Egzaminator może zadać pytanie o potencjalną wadę wzroku, abyś nie stanowił zagrożenia na drodze. Potem zostaną Ci zadane dwa pytania dotyczące pojazdu.

szkoła nauki jazdy

Pytania dotyczące pojazdu

Są to podstawowe kontrolne pytania, na które kierowca powinien znać odpowiedź. Dotyczą one stanu technicznego podstawowych elementów samochodu, w tym m.in. poziomu oleju, poziomu płynu chłodniczego oraz działania poszczególnych świateł. Chociaż niektóre kontrole mogą obejmować otwarcie maski przez kandydata, uczniowie nie są proszeni o dotykanie gorącego silnika lub fizyczne sprawdzenie poziomu płynu.

Egzaminator zadaje jedno pytanie "pokaż mi", podając przy tym nazwę jednego z elementów, a kursant musi pokazać, w jaki sposób przeprowadzi kontrolę bezpieczeństwa pojazdu. Zostaje zadane mu również jedno pytanie, na które musi odpowiedzieć egzaminatorowi. Jeśli podasz błędną odpowiedź na jedno lub oba pytania, zostanie do zapisane. Takie błędy mogą wpłynąć na ostateczną ocenę egzaminu.

Samochód

Jeśli podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy kat. B planujesz używać pojazdu, którym poruszałeś się podczas nauki, musisz wcześniej poinformować o tym ośrodek. Istnieją bowiem auta, których nie można wykorzystywać ze względów bezpieczeństwa.

Egzamin

Podczas egzaminu na prawo jazdy kat. B egzaminator udziela wskazówek, których należy przestrzegać. Trasy egzaminacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej jednolite i obejmowały szereg typowych warunków drogowych. Egzaminator poprosi Cię także o wykonanie określonych ćwiczeń. Przez cały czas trwania egzaminu powinieneś jechać tak, jak uczył Cię instruktor. Jeśli popełnisz błąd, nie martw się, może on nie mieć zbyt dużego znaczenia i wpływu na wynik.

Najczęściej kursanci proszeni są o wykonanie parkowania wstecznego, hamowania do zatrzymania w wyznaczonym miejscy oraz manewru zawracania. Egzaminator podczas jazdy szczególną uwagę zwraca na zachowanie bezpieczeństwa. Możesz więc popełnić nawet kilka pojedynczych błędów i z powodzeniem zdać egzamin. Jednakże, jeśli popełnisz jedną poważną lub niebezpieczną pomyłkę, test zakończy się niepowodzeniem. Jeśli w dowolnym momencie egzaminator uzna Cię za osobę stanowiącą zagrożenie dla innych użytkowników dróg, test zostanie zatrzymany.

Normy przeprowadzania testów na prawo jazdy kat. B

Wszyscy egzaminatorzy są przeszkoleni w przeprowadzaniu testu na tym samym poziomie. Kursanci mogą zdawać egzamin tak długo, aż nie spełnią wymaganych standardów.

Niekorzystna pogoda

Ośrodki, które przeprowadzają egzaminy na prawo jazdy kat. B nie dopuszczają do jazdy w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, stwarzających niebezpieczeństwo dla kursanta, jak i egzaminatora.


KOMENTARZE:
• Jarek
Egzamin praktyczny wymaga opanowania umiejętności pełnej kontroli nad samochodem.