.........................................................


Ekonomia - czy warto wybrać ten kierunek studiów?


Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych powodów, dla których warto studiować ekonomię dla tych, którzy rozważają uzyskanie dyplomu w tej dziedzinie, ale potrzebują dalszego przekonywania, aby w końcu podjąć odpowiednie kroki.

Doskonałe perspektywy dla absolwentów szkół wyższych

kalkulator

Przyjrzyj się koniecznie perspektywom absolwentów, którzy ukończyli studia ekonomiczne, a zobaczysz, że studenci ekonomii mają największe szanse na zdobycie pracy w zawodzie w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia nauki.

Wysokie zarobki

Z reguły absolwenci ekonomii wykonujący pracę zawodową zarabiają znacznie więcej niż osoby, które studiowały na innym kierunku lub ukończyły naukę po liceum, lub technikum.

Ekonomia i świat

Ekonomia jest naprawdę wszędzie wokół nas, obecna w prawie każdym aspekcie naszego życia. Studia z zakresu ekonomii dają studentom ogólne zrozumienie świata i jego wewnętrznego funkcjonowania. Uczniowie uczą się wszystkiego, zaczynając od tego, co decyduje o cenie towarów i usług do tego, dlaczego średni standard życia tak bardzo się różni w obrębie poszczególnych krajów oraz pomiędzy nimi.

Kierunki łączone

Ekonomia, która przenika przez każdy element naszego życia, uzupełnia także wiele innych tematów. Z tego względu wiele uniwersytetów oferuje kierunki łączone, dzięki czemu studenci mogą łączyć studia ekonomiczne z inną pasją lub zainteresowaniem.

Różnorodność modułów

Ekonomia ma wpływ na wszystkie sfery życia, a uniwersytety oferują szeroki wachlarz modułów, które to odzwierciedlają. Możesz ukończyć niemal wszystkie studia, jakie sobie wymarzysz, od polityki publicznej po ekonomię środowiska.

Zróżnicowana kohorta międzynarodowa

Jakość edukacji ekonomicznej na uniwersytetach w krajach europejskich przyciąga znaczną liczbę studentów z zagranicy. W rzeczywistości to właśnie z naszych stopni naukowych w dziedzinie biznesu i zarządzania korzysta największa ilość studentów pochodzących z krajów poza EU.

Zastosowanie teorii w praktyce

Nacisk, jaki kładzie się na studia ekonomiczne w oparciu o przypadki, sprawia, że naprawdę łatwo jest dostrzec, w jaki sposób teoria ma zastosowanie w praktyce, szczególnie w kontekście niedawnej zmienności rynków światowych. Wiele uniwersytetów oferuje również możliwość zastosowania nauki w świecie pracy podczas studiów, z rocznym stażem w przemyśle.

Niezależność

Studia ekonomiczne umożliwiają studentom samodzielną naukę. Przygotowuje ich to do życia w realnym świecie, gdzie od ludzi oczekuje się odpowiedzialności za własny rozwój i odwrotnie, za wkład.